اﺧﺘﺼﺎرات، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪه ي ﻧﺎم ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ اين بخش ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﺧﺘﺼﺎرات زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺤﺚ  می کند.


پرتال تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان|تاسیسات|تاسیسات حرارتی|تاسیسات برودتی|تاسیسات الکتریکی|تهویه مطبوع|Hvac

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

منطقه میانرود شیراز shishebarghi خرید آنلاین بلیط هواپیما مجله اینترنتی سرمایش سازان Joanna اسیمیوم یااوسیمیم وایریدیوم دوفلزنادر دانلود کتاب و مقاله زمین شناسی هــــِجاهای یک مِداد نارِنــــجی passenger lift - xiweielevator.com